Mentorprogram

Mentorprogram används när organisationen vill åstadkomma en kunskapsöverföring mellan en senior person till en mer junior person. Mentorprogram kan vara lämpliga för utveckling av grupper såsom ledare, trainees, talanger. Det kan även lämpligen användas för att stötta inom områden såsom mångfald och arbetsmarknad. Takeachange erbjuder både skräddarsydda mentorprogram för flera mentorer och adepter samt även individuella mentorprogram.

Skräddarsytt

Takeachange erbjuder anpassade mentorprogram som är skräddarsydda för er.
 Vi utgår från era unika förutsättningar och anpassar innehåll efter mål, syfte och målgrupp. Vi inkluderar moment som urval, matchning, gemensamma träffar, mentorträning, support och uppföljningar. Mentorprogram pågår vanligen under cirka 9-12 månader.

Pedagogik – Lärande

Alla våra program bygger på vår pedagogik, där individens insikt utgör en grund för att skapa lärande och förändrat beteende. Vi arbetar med case, övningar, gruppmoment, reflektion samt coaching för att skapa ett djupt lärande

Matchning och urval

Takeachange kan även erbjuda hjälp och stöd med att göra urval av mentorer och matchningen av mentor-adept.

Individuella mentorprogram

Takeachange erbjuder individuella mentorprogram, där en adept matchas individuellt med en kvalitetssäkrad mentor ur vårt nätverk. Läs mer om tjänsten i vårt tjänsteblad för individuella mentorprogram.