Executive coaching

Coaching är ett utmärkt verktyg när du vill åstadkomma resultat – ett effektivt sätt att skapa individuellt lärande och utveckling. Vi tar utgångspunkt i strategin och organisationens utmaningar – och därigenom även de egna utmaningarna.

Tester för att fördjupa medvetenheten

Tester och feedback utgör en stark grund för att generera insikter kring prestation, utvecklingspotential, motivation och de egna beteendena. Vi erbjuder coaching i kombination med personlighetstester, lösningsbegåvningstester och mätning av emotionell och social förmåga.

Få jobbet gjort och lär samtidigt

I våra program och insatser är action-learning en grundläggande komponent – vi ställer det som ska göras i fokus och designar lärandet runt detta. Genom action-learning blir coachingen konkret – klienten förstår vilka beteenden som driver framgång.  Träningen sker i vardagliga situationer och nya insikter och förmågor utvecklas samtidigt som jobbet blir gjort och resultat skapas.

Viktiga intressenter

Eftersom lärande sker bäst genom feedback bjuder vi in viktiga intressenter i processen. Det är oftast chefens chef eftersom han/hon också har ansvar för att utveckling och resultat sker.

ICF – International coach federation

Takeachange följer International Coach Federations etiska riktlinjer och professionella standarder. Vi är välutbildade och våra konsulter är diplomerade/certifierade coacher med lång erfarenhet.