Takeachange tecknar ramavtal med Arbetsgivarverket

arbetsgivarverket2_il

Takeachange tecknar ramavtal med Arbetsgivarverket avseende framtagande och genomförande av mentorutbildning. Avtalet gäller inledningsvis ett år, och kan förlängas med ytterligare två år.

“Vi är otroligt stolta över att bli utvalda som leverantör i detta strategiskt viktiga projekt som vi tror kommer att bli viktigt för Sverige. Mentorskap är en väldigt bra metod för att skapa lärande och utveckling mellan människor”, säger Frank Ekelund, Partner på Takeachange.

Mentorprogrammet är ett strategiskt initiativ för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden och integration i samhället. Som mentor ansvarar man för att coacha och vägleda den nyanlända inom sitt kompetensområde och den statliga tjänstemannarollen.

För mer information, kontakta Frank Ekelund, Partner, Takeachange, 070-307 76 71 eller läs mer om programmet på Arbetsgivarverkets hemsida.

Posted in Mentorprogram, Nyheter