Blog Archives

Nationellt mentorprogram, nytt uppdrag

2013-05-23 Takeachange har fått förtroendet att arbeta fram ett nytt koncept för mentorprogram i samarbete med kund. Mentorprogrammet arrangeras i vår kunds regi och det första mentorprogrammet kommer att starta i inledningen av 2014. Målgrupp för adepter är unga yrkesverksamma

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Mentorprogram Tagged with: , , , , , , , ,

Styrkebaserad utveckling av HR-organisation

Har du varit med om ett utvecklingsarbete där man i första hand tittar på vad man ska göra åt problemen? Kanske har problemen omformulerats till ”utvecklingsområden” eller ”möjligheter”. Vad händer om man istället samlas kring det som är bra och

Posted in Blogg Tagged with: , , , , , ,

Goda skäl för mentorprogram

Varför driver man egentligen mentorprogram? Jag tror det vanligaste svaret är att man vill åstadkomma kunskapsöverföring och lärande mellan någon som är mer senior till någon mer junior. Gott så. Men så snubblar jag över en intressant litteraturstudie från Linköpings universitet

Posted in Blogg, Mentorprogram Tagged with: , , , , , , , , ,

Nytt uppdrag inom ledarutveckling

2013-02-22 Takeachange har fått förnyat förtroende att genomföra ett andra ledarutvecklingsprogram för internationella trainees i ett börsnoterat retailbolag. Programmet   är moduluppbyggt och skräddarsytt. Det utgår från företagets definierade ledarkompetenser och inkluderar både träning, utbildning, MBTI och coaching.

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Coaching, Senaste uppdrag Ledarutveckling Tagged with: , , , , ,

Takeachange startar nytt mentorprogram

2013-02-13 Vi har återigen fått förtroendet att driva ett mentorprogram för en av våra kunder. Mentorprogrammet löper under 9 månader och omfattar utbildning i mentorskap för mentorer och adepter, gemensamma träffar, löpande stöd och coaching till mentorparen, uppföljning och utvärdering

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Mentorprogram Tagged with: , , , ,