Blog Archives

Visionsworkshop – nytt uppdrag

2014-09-19 Takeachange har återigen fått i uppdrag att leda en visionsworkshop för en företagsledning. Workshopen genomförs med metoder för strategic visioning med målsättningen att sätta en ny vision och strategi, som ska bära företaget framåt i deras förändringsresa. För mer

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Strategic Visioning Tagged with: ,

Strategic Visioning – nytt uppdrag

2014-05-28 Takeachange får i uppdrag att hjälpa ett bolag inom kommunikationsområdet att ta fram en ny vision och strategi för att driva utveckling och förändring av bolaget.

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Strategic Visioning Tagged with: ,