Blog Archives

Filmer om mentorskap

2013-10-19 Nu är Takeachange igång med inspelningen av tio kortfilmer om mentorskap. I filmerna kommer vi att få följa ett mentorspar och deras samarbete. Filmerna är en del i det koncept vi erbjuder för att hjälpa organisationer att driva framgångsrika

Posted in Mentorprogram, Nyheter Tagged with: , , , ,

Nationellt mentorprogram, nytt uppdrag

2013-05-23 Takeachange har fått förtroendet att arbeta fram ett nytt koncept för mentorprogram i samarbete med kund. Mentorprogrammet arrangeras i vår kunds regi och det första mentorprogrammet kommer att starta i inledningen av 2014. Målgrupp för adepter är unga yrkesverksamma

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Mentorprogram Tagged with: , , , , , , , ,