Blog Archives

Att utveckla ledare som inte vill förändras

En stor utmaning för ledarutvecklare är att arbeta med ledare som kanske behöver, men inte är motiverade att förändra sig. De flesta metoder som används inom ledarutveckling utgår från att ledaren vill utveckla sig. Vilket förstås är lättare att hantera.

Posted in Blogg, Coaching, Ledarutveckling Tagged with: , , , ,

Varför väljer ledare att förändra sig?

Vi fascineras ofta av människor som väljer att förändra sig och låter sitt liv få en ny inriktning. Chefer och ledare som gör förändringar, t ex gör stora språng i sitt ledarskap, är lika fascinerande. Men varför väljer ledare att

Posted in Blogg, Coaching, Ledarbedömning, Ledarutveckling Tagged with: , , , , , ,