Blog Archives

Mentorprogram med Takeachange fick besök av civilministern

Nu är mentorprogrammet för nyanlända akademiker avslutat. Programmet drevs av Arbetsgivarverket i samarbete med Korta vägen. Takeachange stod för leveransen i programmet med hjälp av grundare Frank Ekelund och seniorkonsult Johan Strömberg. Nu uppmanar civilministern Ardalan Shekarabi, som var på

Posted in Blogg, Mentorprogram, Nyheter Tagged with: , , , , ,

Kompetensöverföring mentorskap

2014-03-25  Takeachange har fått i uppdrag att hjälpa EU-projektet Matchning Södertörn med kompetensöverföring i genomförande av mentorskapsprojekt. Stödet omfattar ”train the trainer” utbildning och metodstöd till genomförande projekt. För mer info om uppdraget och hur Takeachange arbetar med mentorskap och

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Mentorprogram Tagged with: , , , , ,

Flera mentorprogram genomförs

2014-03-06  Takeachange har fått förnyat förtroende och nya uppdrag inom mentorskap. Vi har nu tre långsiktiga kundsamarbeten där vi levererar metodstöd inom mentorprogram. Under 2014 är det redan klart att vi genomför sex stycken mentorprogram, varav två sker med digitala

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Mentorprogram Tagged with: , , , , , ,

Filmer om mentorskap

2013-10-19 Nu är Takeachange igång med inspelningen av tio kortfilmer om mentorskap. I filmerna kommer vi att få följa ett mentorspar och deras samarbete. Filmerna är en del i det koncept vi erbjuder för att hjälpa organisationer att driva framgångsrika

Posted in Mentorprogram, Nyheter Tagged with: , , , ,

Mentorsprogram – förnyat förtroende

2013-09-23 Takeachange har ännu en gång fått förtroendet att leverera företagsanpassat mentorsprogram. Cirka 30 mentorspar kommer att genomgå programmet som löper under 9 månader med start i oktober.

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Mentorprogram Tagged with: , ,

Mentorsprogram uppmärksammas

2013-09-05 De mentorsprogram som Sveriges Ingenjörer tillsammans med Sfinx driver, får idag positiv uppmärksamhet i SvD. Takeachange AB levererar i samarbete med Thinkandact stöd till mentorer och adepter, i form av rådgivning i utformningen av programmet, handbok i mentorskap och

Posted in Mentorprogram, Nyheter Tagged with: , , , ,

Nationellt mentorprogram, nytt uppdrag

2013-05-23 Takeachange har fått förtroendet att arbeta fram ett nytt koncept för mentorprogram i samarbete med kund. Mentorprogrammet arrangeras i vår kunds regi och det första mentorprogrammet kommer att starta i inledningen av 2014. Målgrupp för adepter är unga yrkesverksamma

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Mentorprogram Tagged with: , , , , , , , ,

Ingenjörsmentor 2013

I veckan startade vi upp första mentorprogrammet i Ingenjörsmentor 2013. Det var en lyckad uppstart, med stort engagemang och deltagande. Anordnare av mentorprogrammet är Sveriges Ingenjörer och Sfinx. För dig som är ingenjör, medlem i Sveriges Ingenjörer och vill bli

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Mentorprogram Tagged with: , , ,

Goda skäl för mentorprogram

Varför driver man egentligen mentorprogram? Jag tror det vanligaste svaret är att man vill åstadkomma kunskapsöverföring och lärande mellan någon som är mer senior till någon mer junior. Gott så. Men så snubblar jag över en intressant litteraturstudie från Linköpings universitet

Posted in Blogg, Mentorprogram Tagged with: , , , , , , , , ,

Takeachange startar nytt mentorprogram

2013-02-13 Vi har återigen fått förtroendet att driva ett mentorprogram för en av våra kunder. Mentorprogrammet löper under 9 månader och omfattar utbildning i mentorskap för mentorer och adepter, gemensamma träffar, löpande stöd och coaching till mentorparen, uppföljning och utvärdering

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Mentorprogram Tagged with: , , , ,