Mentorprogram med Takeachange fick besök av civilministern

Nu är mentorprogrammet för nyanlända akademiker avslutat. Programmet drevs av Arbetsgivarverket i samarbete med Korta vägen. Takeachange stod för leveransen i programmet med hjälp av grundare Frank Ekelund och seniorkonsult Johan Strömberg. Nu uppmanar civilministern Ardalan Shekarabi, som var på besök på avslutningen, att fortsätta och utöka programmet. Läs mer om besöket här.   ”Vi är […]

Mentorprogram – nytt uppdrag

2014-11-18 Takeachange har fått i uppdrag att genomföra ett mentorprogram för ledare inom en av Sveriges största folkrörelser. Mentorprogrammet omfattar både anställda och förtroendevalda ledare och syftar till att ta tillvara ledares erfarenheter och beteenden för att skapa engagemang för folkrörelsen. För mer information, kontakta Frank Ekelund, Partner, Takeachange, 070-307 76 71.

Fem goda effekter av mentorprogram!

”Min mentor är fantastisk!” Att ha en mentor som underlättar och hjälper dig att utvecklas i den riktning du själv vill är en ynnest. Citatet ovan är hämtat från en uppföljning av mentor-adeptrelationer som vi utför åt en kund, i ett mentorprogram som vi genomför åt dem. Fler goda citat skulle med lätthet kunna läggas […]

Mentorprogram för kommun

2014-09-23 Takeachange har valts ut för att hjälpa en kommun att genomföra ett mentorprogram där mentorer rekryteras från kommunen och lokala näringslivet som sedan matchas med unga kommunbor som behöver utveckla mer kunskap om arbetsmarknaden och bygga personliga nätverk. Vi levererar metodstöd till kommunen och train-the-trainer upplägg, där kommunens representater på sikt ska kunna genomföra […]

Bättre förändringsledning med EQ

Hur kan du använda din emotionella förmåga för att leda förändring mer framgångsrikt? För att nya visioner och mål ska få fäste i en organisation måste medarbetarna – människorna – faktiskt känna för förändringen och nyläget. Om inte vi känner något för nyläget, får vi väldigt svårt att långsiktigt engagera oss för det. Och utan […]

Förnyat förtroende inom mentorprogram

2014-09-03  Takeachange har fått förnyade förtroenden inom våra leveranser av mentorprogram. Takeachange har etablerat flera långsiktiga kundsamarbeten där vi hjälper våra kunder att genomföra högkvalitativa mentorprogram. Under 2015 är Takeachange inplanerade för att genomföra åtta mentorprogram, varav två sker med digitala hjälpmedel och är platsoberoende. Det innebär att cirka 300 personer under 2015 kommer att […]

Takeachange väljer test för emotionell förmåga (EQ)

2014-06-26 Takeachange har under kvartal 2 tagit ett strategiskt beslut om att använda EQ-i, ett test som mäter emotionell förmåga, för att bättre kunna utveckla ledares förändringsledarskap. BarOn EQ-i 2.0 är ett testverktyg som bygger på omfattande forskning som visar att emotionell förmåga är viktigt för personlig och professionell framgång. BarOn EQ-i 2.0 ges ut […]

Mentorprogram för chefer – helhetsåtagande i ny affär

2014-06-26 Takeachange har vunnit en affär att genomföra mentorprogram för chefer. Fokus i programmet ligger på ledarskap och innehåller ämnen som det coachande ledarskapet, kommunikation och svåra samtal, målstyrning och feedback och personligt varumärke. Ett första pilotprogram med 18 mentorspar genomförs med start januari 2015, för att sedan löpande genomföras årligen. Affären omfattar ett helhetsåtagande […]

Kompetensöverföring mentorskap

2014-03-25  Takeachange har fått i uppdrag att hjälpa EU-projektet Matchning Södertörn med kompetensöverföring i genomförande av mentorskapsprojekt. Stödet omfattar ”train the trainer” utbildning och metodstöd till genomförande projekt. För mer info om uppdraget och hur Takeachange arbetar med mentorskap och mentorprogram, kontakta uppdragsledande konsult Frank Ekelund.  

Flera mentorprogram genomförs

2014-03-06  Takeachange har fått förnyat förtroende och nya uppdrag inom mentorskap. Vi har nu tre långsiktiga kundsamarbeten där vi levererar metodstöd inom mentorprogram. Under 2014 är det redan klart att vi genomför sex stycken mentorprogram, varav två sker med digitala hjälpmedel och är platsoberoende. Det innebär att cirka 220 personer under året kommer att få […]