Blog Archives

Utveckling av företagsledning

2014-12-01 Takeachange kommer att utveckla en ledningsgrupp för ett retailbolag med utgångspunkt i vår metod för att skapa effektiva ledningsteam. Uppdraget innefattar flera insatser under ett halvår. För mer information, kontakta Agneta Åkerhielm, partner, Takeachange.

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Ledningsgruppsutveckling Tagged with: , ,

Tid att vara strategisk

133 dagar sedan. Jag förvånas själv över hur lång tid det gått sedan mitt senaste inlägg. Egentligen är det en av mina viktigaste uppgifter, att tänka, att skriva, att formulera det som ska avgöra vår framtid. Tid att vara strategisk.

Posted in Blogg, Coaching, Ledarutveckling, Strategic Visioning Tagged with: , , , , , ,

Förändringsledning till mediabolag

2014-03-25  Takeachange har fått uppdrag att hjälpa ett medelstort företag inom media med strategisk visionsplanering och ledningsgruppsutveckling. Uppdraget syftar till att hjälpa företaget att skapa en långsiktigt framgångsrik strategi, accentuera förändringsbehov och förtydliga ledningsgruppens ansvar. För mer info om uppdraget

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Ledningsgruppsutveckling, Senaste uppdrag Strategic Visioning Tagged with: , , , , , ,

Nytt uppdrag inom HR

2013-11-28 Takeachange får i uppdrag att leverera delmoment i ett HR-program. Uppdraget omfattar inledningsvis att processleda formulering av vision, mission och position för utveckling av en fantastisk HR-funktion där affärsmässighet, agilitet och snabbhet är ledord. För mer information, kontakta Frank

Posted in Nyheter Tagged with: , , , , , , , , , ,

Effektiv intern ledarutveckling

Ett utvecklat ledarskap kan ge många goda resultat, såsom motiverade medarbetare, bättre resultat, bra stämning, lägre personalomsättning och känsla av att arbeta gemensamt mot ett högre mål. Resultat som kan bidra till att nå organisationens affärsmål. Även om ett utvecklat

Posted in Blogg, Coaching, Ledarutveckling, Mentorprogram, Nätverk Tagged with: , , , , , , , ,

Målstyrnings rätta namn

Hur mycket styr mål våra faktiska prestationer? Att målstyrning/performance management är viktigt har allt fler företag uppmärksammat. Men jag träffar också många som upplever svårigheter med målstyrning, att faktiskt få mål att öka vår prestation. Att styra arbetsprestation med mål.

Posted in Blogg, Coaching, Ledarutveckling, Ledningsgruppsutveckling, Strategic Visioning Tagged with: , , , , , , , , , , ,

Agila eller fragila ledare?

Det agila synsättet vinner mark och har tagit steget från att vara något som IT-utvecklingsteam håller på med till att influera både HR och hela organisationer. Ordet agil är ännu inte upptaget i Svenska Akademins ordlista, men det skulle förvåna

Posted in Blogg, Coaching, Ledarbedömning, Ledarutveckling Tagged with: , , , , ,

Vad är bra feedback?

Efter att ha fått återkoppling och reaktioner på mitt tidigare inlägg om varför feedback är så viktigt, så började jag fundera på vad bra feedback egentligen är. Bra feedback hjälper medarbetaren att förstå kopplingen mellan beteende/prestation och resultat. Det inkluderar

Posted in Blogg, Coaching, Ledarbedömning, Ledarutveckling, Ledningsgruppsutveckling, Mentorprogram Tagged with: , , , , , , , , , , ,

Ledarskap och feedback – fem goda skäl!

Ett antal chefer fick uppskatta hur stor del av sin tid de lägger på att ge återkoppling/feedback – snittet blev 40%. När samma chefer sedan filmades och observerades, så visade det sig att de i själva verket lade mellan noll

Posted in Blogg, Coaching, Ledarbedömning, Ledarutveckling, Ledningsgruppsutveckling, Mentorprogram, Nätverk Tagged with: , , , , , , , , , , ,

Goda skäl till mångfald på ledningens agenda

Mångfald är en fråga som alla organisationer måste förhålla sig till. Vi har en lagstiftning som kräver att vi som arbetsgivare tar vårt ansvar och arbetar med aktiva åtgärder för att inte diskriminera. En del organisationer har tagit steget bortom

Posted in Blogg, Ledarbedömning, Ledarutveckling, Mentorprogram, Strategic Visioning Tagged with: , , , , , , , ,