Blog Archives

Kompetensöverföring mentorskap

2014-03-25  Takeachange har fått i uppdrag att hjälpa EU-projektet Matchning Södertörn med kompetensöverföring i genomförande av mentorskapsprojekt. Stödet omfattar ”train the trainer” utbildning och metodstöd till genomförande projekt. För mer info om uppdraget och hur Takeachange arbetar med mentorskap och

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Mentorprogram Tagged with: , , , , ,

Förändringsledning till mediabolag

2014-03-25  Takeachange har fått uppdrag att hjälpa ett medelstort företag inom media med strategisk visionsplanering och ledningsgruppsutveckling. Uppdraget syftar till att hjälpa företaget att skapa en långsiktigt framgångsrik strategi, accentuera förändringsbehov och förtydliga ledningsgruppens ansvar. För mer info om uppdraget

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Ledningsgruppsutveckling, Senaste uppdrag Strategic Visioning Tagged with: , , , , , ,

Flera mentorprogram genomförs

2014-03-06  Takeachange har fått förnyat förtroende och nya uppdrag inom mentorskap. Vi har nu tre långsiktiga kundsamarbeten där vi levererar metodstöd inom mentorprogram. Under 2014 är det redan klart att vi genomför sex stycken mentorprogram, varav två sker med digitala

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Mentorprogram Tagged with: , , , , , ,

Nytt uppdrag – ledarkompetenser

2014-03-06 Takeachange har blivit utvalda att hjälpa en företagsgrupp under stark tillväxt och med förvärvsstrategi, att skapa en grund för ledarskapet och utvecklingen av det. Uppdraget omfattar att definiera kritiska ledarkompetenser, skapa en strategisk plan för att utveckla ledarskapet och

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Ledarbedömning, Senaste uppdrag Ledarutveckling Tagged with: , , , , ,

Fortsatt stöd i HR-transformation

2014-02-04  Takeachange får förlängt förtroende att hjälpa en större HR-organisation att genomföra en organisationförändring med målsättningen att skapa  affärsdrivet och hållbart HR. Uppdraget innefattar hjälp inom strategifrågor, förändringsledning och metodstöd. För mer information, kontakta Frank Ekelund, Partner, Takeachange.

Posted in Nyheter Tagged with: , , , , , , , ,

Management Audit – nytt uppdrag

2014-01-23 Takeachange har fått nytt uppdrag att genomföra Management Audit i syfte att skapa ett evidensbaserat beslutsunderlag för formandet av ny ledningsgrupp samt en ny organisationsstruktur. Utvärdering och bedömning sker genom arbetspsykologisk personbedömning med hjälp av tester för generell begåvning

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Ledarbedömning Tagged with: , ,

Agneta Åkerhielm ny partner

2013-12-04 Takeachange har glädjen att berätta att Agneta Åkerhielm blir partner i Takeachange! Agneta kommer att ansvara för våra tjänster inom ledarutveckling och executive coaching och har redan hunnit arbeta några veckor med våra kunder och uppdrag. Agneta har lång

Posted in Nyheter Tagged with: , ,

Takeachange flyttar till ny lokal

2013-11-29  Måndagen den 2 december flyttar vi in i våra nya lokaler! Kom förbi på en fika om du vill prata förändringsarbete, HR, ledarskap och mentorskap! I lokalerna har vi även möjlighet att ta emot individuella möten samt genomföra workshops/utbildning med

Posted in Nyheter Tagged with: ,

Nya uppdrag

2013-11-04 Takeachange har fått nya uppdrag, ett inom teamutveckling/självstyrande team och ett föredrag/workshop om feedback. Vi tackar våra kunder för förtroendet!

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Ledarutveckling Tagged with: , , , , ,

Mentorsprogram – förnyat förtroende

2013-09-23 Takeachange har ännu en gång fått förtroendet att leverera företagsanpassat mentorsprogram. Cirka 30 mentorspar kommer att genomgå programmet som löper under 9 månader med start i oktober.

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Mentorprogram Tagged with: , ,