Blog Archives

Tid att vara strategisk

133 dagar sedan. Jag förvånas själv över hur lång tid det gått sedan mitt senaste inlägg. Egentligen är det en av mina viktigaste uppgifter, att tänka, att skriva, att formulera det som ska avgöra vår framtid. Tid att vara strategisk.

Posted in Blogg, Coaching, Ledarutveckling, Strategic Visioning Tagged with: , , , , , ,

Förändringsledning till mediabolag

2014-03-25  Takeachange har fått uppdrag att hjälpa ett medelstort företag inom media med strategisk visionsplanering och ledningsgruppsutveckling. Uppdraget syftar till att hjälpa företaget att skapa en långsiktigt framgångsrik strategi, accentuera förändringsbehov och förtydliga ledningsgruppens ansvar. För mer info om uppdraget

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Ledningsgruppsutveckling, Senaste uppdrag Strategic Visioning Tagged with: , , , , , ,

Nytt uppdrag – ledarkompetenser

2014-03-06 Takeachange har blivit utvalda att hjälpa en företagsgrupp under stark tillväxt och med förvärvsstrategi, att skapa en grund för ledarskapet och utvecklingen av det. Uppdraget omfattar att definiera kritiska ledarkompetenser, skapa en strategisk plan för att utveckla ledarskapet och

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Ledarbedömning, Senaste uppdrag Ledarutveckling Tagged with: , , , , ,

Fortsatt stöd i HR-transformation

2014-02-04  Takeachange får förlängt förtroende att hjälpa en större HR-organisation att genomföra en organisationförändring med målsättningen att skapa  affärsdrivet och hållbart HR. Uppdraget innefattar hjälp inom strategifrågor, förändringsledning och metodstöd. För mer information, kontakta Frank Ekelund, Partner, Takeachange.

Posted in Nyheter Tagged with: , , , , , , , ,

Management Audit – nytt uppdrag

2014-01-23 Takeachange har fått nytt uppdrag att genomföra Management Audit i syfte att skapa ett evidensbaserat beslutsunderlag för formandet av ny ledningsgrupp samt en ny organisationsstruktur. Utvärdering och bedömning sker genom arbetspsykologisk personbedömning med hjälp av tester för generell begåvning

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Ledarbedömning Tagged with: , ,

Nytt uppdrag inom HR

2013-11-28 Takeachange får i uppdrag att leverera delmoment i ett HR-program. Uppdraget omfattar inledningsvis att processleda formulering av vision, mission och position för utveckling av en fantastisk HR-funktion där affärsmässighet, agilitet och snabbhet är ledord. För mer information, kontakta Frank

Posted in Nyheter Tagged with: , , , , , , , , , ,

Styrkebaserad utveckling av HR-organisation

Har du varit med om ett utvecklingsarbete där man i första hand tittar på vad man ska göra åt problemen? Kanske har problemen omformulerats till ”utvecklingsområden” eller ”möjligheter”. Vad händer om man istället samlas kring det som är bra och

Posted in Blogg Tagged with: , , , , , ,

Att utveckla ledare som inte vill förändras

En stor utmaning för ledarutvecklare är att arbeta med ledare som kanske behöver, men inte är motiverade att förändra sig. De flesta metoder som används inom ledarutveckling utgår från att ledaren vill utveckla sig. Vilket förstås är lättare att hantera.

Posted in Blogg, Coaching, Ledarutveckling Tagged with: , , , ,

Varför väljer ledare att förändra sig?

Vi fascineras ofta av människor som väljer att förändra sig och låter sitt liv få en ny inriktning. Chefer och ledare som gör förändringar, t ex gör stora språng i sitt ledarskap, är lika fascinerande. Men varför väljer ledare att

Posted in Blogg, Coaching, Ledarbedömning, Ledarutveckling Tagged with: , , , , , ,

Ny kund

2012-09-10 Ny kund! Uppdrag att hålla kurs i förändringsledning hos drivmedelsbolag.

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Ledarutveckling Tagged with: , ,