Blog Archives

Bättre förändringsledning med EQ

Hur kan du använda din emotionella förmåga för att leda förändring mer framgångsrikt? För att nya visioner och mål ska få fäste i en organisation måste medarbetarna – människorna – faktiskt känna för förändringen och nyläget. Om inte vi känner

Posted in Blogg, Coaching, Ledarbedömning, Ledarutveckling, Ledningsgruppsutveckling, Mentorprogram Tagged with: , , , ,

Executive coaching – nya uppdrag

2014-09-03 Takeachange har efter sommaren fått flera uppdrag inom executive coaching program för högre chefer. Coachingprogrammen löper normalt sex månader och involverar chefens chef som intressent och sponsor. I coachingen ingår bland annat EQ-i, ett test för emotionell förmåga, för

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Coaching Tagged with: ,

Takeachange väljer test för emotionell förmåga (EQ)

2014-06-26 Takeachange har under kvartal 2 tagit ett strategiskt beslut om att använda EQ-i, ett test som mäter emotionell förmåga, för att bättre kunna utveckla ledares förändringsledarskap. BarOn EQ-i 2.0 är ett testverktyg som bygger på omfattande forskning som visar

Posted in Coaching, Ledarbedömning, Ledarutveckling, Ledningsgruppsutveckling, Mentorprogram, Nyheter Tagged with: , , , , ,

Ledarprogram för outdoorbolag

2014-04-16 Takeachange får i uppdrag att genomföra ett ledarutvecklingsprogram för ett bolag inom outdoor-branschen. Programmet omfattar flera moduler som genomförs som outdoor-internat i Stockholms skärgård, kompletterat med MBTI och coaching. Programmet genomförs i nära samarbete med PeopleTransition. För mer info,

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Ledarutveckling Tagged with: , ,

Ramavtal inom Executive Coaching

2014-03-25 Takeachange har valts ut som prioriterad leverantör av tjänster inom Executive Coaching till en rikstäckande intresse- och företagarorganisation. Ramavtalet omfattar tjänster inom coaching och övertalighet. För mer information, kontakta Agneta Åkerhielm.

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Coaching Tagged with: , , , ,

Nytt avtal för Executive Coaching och ledarbedömning

2014-01-23 Takeachange har valts ut som leverantör av executive coachingtjänster till en av Sveriges största retailaktörer. Avtalet avser coachingtjänster samt utvärdering vid befordran och intern rörlighet. Vill du veta mer kontakta Agneta Åkerhielm 072-530 47 00 eller maila agneta.akerhielm@takeachange.se

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Coaching, Senaste uppdrag Ledarbedömning Tagged with: , , ,

Effektiv intern ledarutveckling

Ett utvecklat ledarskap kan ge många goda resultat, såsom motiverade medarbetare, bättre resultat, bra stämning, lägre personalomsättning och känsla av att arbeta gemensamt mot ett högre mål. Resultat som kan bidra till att nå organisationens affärsmål. Även om ett utvecklat

Posted in Blogg, Coaching, Ledarutveckling, Mentorprogram, Nätverk Tagged with: , , , , , , , ,

Varför väljer ledare att förändra sig?

Vi fascineras ofta av människor som väljer att förändra sig och låter sitt liv få en ny inriktning. Chefer och ledare som gör förändringar, t ex gör stora språng i sitt ledarskap, är lika fascinerande. Men varför väljer ledare att

Posted in Blogg, Coaching, Ledarbedömning, Ledarutveckling Tagged with: , , , , , ,

Nytt uppdrag inom ledarutveckling

2013-02-22 Takeachange har fått förnyat förtroende att genomföra ett andra ledarutvecklingsprogram för internationella trainees i ett börsnoterat retailbolag. Programmet   är moduluppbyggt och skräddarsytt. Det utgår från företagets definierade ledarkompetenser och inkluderar både träning, utbildning, MBTI och coaching.

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Coaching, Senaste uppdrag Ledarutveckling Tagged with: , , , , ,

Takeachange genomför HR-program

2013-02-07 Takeachange har fått i uppdrag att genomföra ett HR-program omfattandes HR:s ledning, HR business partners och medarbetare på HR service center. HR-programmet är helt skräddarsytt och omfattar flera utbildningsmoduler, MBTI, 360 och individuell  coaching. Programmet stöttar HR:s medarbetare i

Posted in Nyheter Tagged with: , , , , ,