HUR VI GÖR

Vår övertygelse är att nyckeln till prestation och goda resultat tar sin börjar i strategin – och förverkligas i beteenden. Vår metod hjälper organisationer att staka ut en riktning, skapa insikt om vilken utveckling som är nödvändig och sedan se till att det händer. Göra mer av rätt saker.

Strategi till Beteende. © Takeachange AB

Strategi till Beteende.
© Takeachange AB

Från strategi till beteende

Vi har valt att bygga våra tjänster utifrån en egenutvecklad metod, som baseras på beprövad forskning inom flera discipliner. Vi kallar den Strategi till beteende.

Utveckling börjar med insikt

I alla typer av utvecklingsinsatser ger ledarbedömning deltagaren en fördjupad självinsikt vilken kopplas till utvecklings- och träningsbehov utifrån nyckelbeteenden och önskvärda resultat.

Gör mer av rätt saker

Mer vår metod säkerställer att ni gör mer av det som faktiskt skapar resultat och mindre av annat som inte gör det. Med beteendefokus kan vi förändra arbetssätt, öka produktivitet och höja effektivitet.

Lär och få jobbet gjort

I våra program och insatser är action-learning en grundläggande komponent – vi ställer det som ska göras i fokus och designar ett lärande runt detta. Genom action-learning blir träningen konkret – deltagarna förstår vilka beteenden som driver framgång.  Utveckling sker samtidigt som jobbet blir gjort och resultat skapas.