Individuella mentorprogram ny tjänst

Takeachange lanserar en ny tjänst – individuella mentorprogram! Vi vill ge fler möjligheten att växa genom mentorskap och nu lanserar vi en helt ny tjänst som matchar dig med en kvalitetssäkrad och utvald mentor för dig och dina utvecklingsbehov. “Jag har sett så många yrkesmänniskor växa av att ha en mentor eller vara mentor. Vi […]

Bli berikad själv genom att hjälpa andra!

Takeachange är utvald samarbetspartner i Arbetsgivarverkets mentorprogram för nyanlända akademiker. Takeachange vann upphandlingen tack vare vår kompetens och långa erfarenhet av att driva mentorprogram i hela Sverige för både organisationer och privata företag. I oktober utbildade vi på Takeachange de utvalda mentorerna i programmet under två dagar och i början på november var det så […]

Mentorprogram – nytt uppdrag

2014-11-18 Takeachange har fått i uppdrag att genomföra ett mentorprogram för ledare inom en av Sveriges största folkrörelser. Mentorprogrammet omfattar både anställda och förtroendevalda ledare och syftar till att ta tillvara ledares erfarenheter och beteenden för att skapa engagemang för folkrörelsen. För mer information, kontakta Frank Ekelund, Partner, Takeachange, 070-307 76 71.

Ny affär inom mentorskap

2014-10-16 Takeachange har blivit utvalda att hjälpa ett företag att genomföra ett internt mentorprogram för högre chefer. Uppdraget omfattar både stöd i design av syfte och mål, urval av mentorer, anpassad mentorskapshandbok, genomförande av uppstartsträff, handledning/träning av mentorer samt metodstöd kring uppföljning och utvärdering. Programmet genomförs under ett års tid. För mer information, kontakta Frank […]

Mentorprogram för kommun

2014-09-23 Takeachange har valts ut för att hjälpa en kommun att genomföra ett mentorprogram där mentorer rekryteras från kommunen och lokala näringslivet som sedan matchas med unga kommunbor som behöver utveckla mer kunskap om arbetsmarknaden och bygga personliga nätverk. Vi levererar metodstöd till kommunen och train-the-trainer upplägg, där kommunens representater på sikt ska kunna genomföra […]

Förnyat förtroende inom mentorprogram

2014-09-03  Takeachange har fått förnyade förtroenden inom våra leveranser av mentorprogram. Takeachange har etablerat flera långsiktiga kundsamarbeten där vi hjälper våra kunder att genomföra högkvalitativa mentorprogram. Under 2015 är Takeachange inplanerade för att genomföra åtta mentorprogram, varav två sker med digitala hjälpmedel och är platsoberoende. Det innebär att cirka 300 personer under 2015 kommer att […]

Mentorprogram för chefer – helhetsåtagande i ny affär

2014-06-26 Takeachange har vunnit en affär att genomföra mentorprogram för chefer. Fokus i programmet ligger på ledarskap och innehåller ämnen som det coachande ledarskapet, kommunikation och svåra samtal, målstyrning och feedback och personligt varumärke. Ett första pilotprogram med 18 mentorspar genomförs med start januari 2015, för att sedan löpande genomföras årligen. Affären omfattar ett helhetsåtagande […]

Kompetensöverföring mentorskap

2014-03-25  Takeachange har fått i uppdrag att hjälpa EU-projektet Matchning Södertörn med kompetensöverföring i genomförande av mentorskapsprojekt. Stödet omfattar ”train the trainer” utbildning och metodstöd till genomförande projekt. För mer info om uppdraget och hur Takeachange arbetar med mentorskap och mentorprogram, kontakta uppdragsledande konsult Frank Ekelund.