Monthly Archives: April 2015

Coaching hållbarhetschef

2015-04-16 Takeachange har fått ett executive coachinguppdrag för en hållbarhetschef i ett stort bolag. För mer information, kontakta Agneta Åkerhielm.

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Coaching

Coaching kategorichef

2015-04-16 Takeachange får i uppdrag att coacha en kategorichef i ett retailbolag, en ny kund för oss. För mer information, kontakta Frank Ekelund.

Posted in Senaste uppdrag Coaching

Ledare får insikt för ny utmaning

2015-03-19 Takeachange kommer genomföra ledarbedömningar för ett antal nya chefer i samband med bildande av en ny organisatorisk enhet. Ledarbedömningarna syftar framför allt till att ge ledarna insikt om vilka utmaningar de står inför, vilka styrkor de har att bygga

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Ledarbedömning