Monthly Archives: March 2015

Ledningsgruppsutveckling för ny kund

2015-03-25 Takeachange har fått i uppdrag att hjälpa ledningsgruppen för ett bolag inom energibranschen att utvecklas som grupp, enligt Takeachange process för att utveckla effektiva team. För mer information, kontakta Frank Ekelund.

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Ledningsgruppsutveckling

Strategisk vision för snabbväxare

2015-03-25 Takeachange har fått i uppdrag att hjälpa ett snabbväxande konsultbolag att genomföra en strategisk visionering. Den nya visionen ska hjälpa bolaget att bygga vidare företaget till nästa nivå. För mer information, kontakta Frank Ekelund.

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Strategic Visioning

Internationell ledarutveckling

2015-03-25 Takeachange har fått i uppdrag att genomföra ett ledarutvecklingsprogram för ett outdoorbolag. Programmet är riktat till internationella management trainees som är inne på sitt andra år och ska stärka individernas egna ledarskap och förbereda de för att leda andra.

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Ledarutveckling

Vision för team inom betallösningar

2015-03-24 Takeachange kommer med tjänster strategisk visionering hjälpa ett team i ett bolag att svara ut på hur teamet skapar värde – vad ska vi göra, för vem och varför. Bolaget är verksamt inom betallösningar. För mer information, kontakta Agneta

Posted in Senaste uppdrag Strategic Visioning

Ledarbedömning ny organisation

2015-03-19 Takeachange kommer genomföra ledarbedömningar för ett antal nya chefer i samband med bildande av en ny organisatorisk enhet. Ledarbedömningarna syftar framför allt till att ge ledarna insikt om vilka utmaningar de står inför, vilka styrkor de har att bygga

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Ledarbedömning

Vår ledningsgrupp duckar för svåra frågor

Vad ska vi egentligen ha en ledningsgrupp till? Och vad kännetecknar en effektiv ledningsgrupp? Flera av de ledningsgrupper vi träffar berättar om att arbetet inte alltid fungerar såsom man önskar. Här är några citat som vi mött:  ”Vi duckar för

Posted in Blogg, Ledningsgruppsutveckling Tagged with: