Monthly Archives: October 2014

Fem goda effekter av mentorprogram!

”Min mentor är fantastisk!” Att ha en mentor som underlättar och hjälper dig att utvecklas i den riktning du själv vill är en ynnest. Citatet ovan är hämtat från en uppföljning av mentor-adeptrelationer som vi utför åt en kund, i

Posted in Blogg, Mentorprogram Tagged with:

En nyanställd stjärna välkomnas!

2014-10-22. Takeachange välkomnar Nathalie Ahlstrand, som börjar hos oss som senior konsult i november. Nathalie har lång ledarerfarenhet och har arbetat som chef på bolag som H&M och Bwin/Ongame. Hon kommer närmast från Stardoll där hon arbetat som Director of

Posted in Nyheter Tagged with:

Ny affär inom mentorskap

2014-10-16 Takeachange har blivit utvalda att hjälpa ett företag att genomföra ett internt mentorprogram för högre chefer. Uppdraget omfattar både stöd i design av syfte och mål, urval av mentorer, anpassad mentorskapshandbok, genomförande av uppstartsträff, handledning/träning av mentorer samt metodstöd

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Mentorprogram Tagged with:

Ledningsgruppsutveckling – nytt uppdrag

2014-10-16 Takeachange har fått ett uppdrag inom ledningsgruppsutveckling för en svensk ledningsgrupp i en internationell koncern. Insatserna kommer att bygga på vår metod för att utveckla ledningsgruppers strategi, struktur och beteende. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Ledningsgruppsutveckling Tagged with: ,