Monthly Archives: September 2014

Mentorprogram för kommun

2014-09-23 Takeachange har valts ut för att hjälpa en kommun att genomföra ett mentorprogram där mentorer rekryteras från kommunen och lokala näringslivet som sedan matchas med unga kommunbor som behöver utveckla mer kunskap om arbetsmarknaden och bygga personliga nätverk. Vi

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Mentorprogram Tagged with: ,

Visionsworkshop – nytt uppdrag

2014-09-19 Takeachange har återigen fått i uppdrag att leda en visionsworkshop för en företagsledning. Workshopen genomförs med metoder för strategic visioning med målsättningen att sätta en ny vision och strategi, som ska bära företaget framåt i deras förändringsresa. För mer

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Strategic Visioning Tagged with: ,

Bättre förändringsledning med EQ

Hur kan du använda din emotionella förmåga för att leda förändring mer framgångsrikt? För att nya visioner och mål ska få fäste i en organisation måste medarbetarna – människorna – faktiskt känna för förändringen och nyläget. Om inte vi känner

Posted in Blogg, Coaching, Ledarbedömning, Ledarutveckling, Ledningsgruppsutveckling, Mentorprogram Tagged with: , , , ,

Förnyat förtroende inom mentorprogram

2014-09-03  Takeachange har fått förnyade förtroenden inom våra leveranser av mentorprogram. Takeachange har etablerat flera långsiktiga kundsamarbeten där vi hjälper våra kunder att genomföra högkvalitativa mentorprogram. Under 2015 är Takeachange inplanerade för att genomföra åtta mentorprogram, varav två sker med

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Mentorprogram Tagged with: ,

Executive coaching – nya uppdrag

2014-09-03 Takeachange har efter sommaren fått flera uppdrag inom executive coaching program för högre chefer. Coachingprogrammen löper normalt sex månader och involverar chefens chef som intressent och sponsor. I coachingen ingår bland annat EQ-i, ett test för emotionell förmåga, för

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Coaching Tagged with: ,