Monthly Archives: March 2014

Ramavtal inom Executive Coaching

2014-03-25 Takeachange har valts ut som prioriterad leverantör av tjänster inom Executive Coaching till en rikstäckande intresse- och företagarorganisation. Ramavtalet omfattar tjänster inom coaching och övertalighet. För mer information, kontakta Agneta Åkerhielm.

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Coaching Tagged with: , , , ,

Kompetensöverföring mentorskap

2014-03-25  Takeachange har fått i uppdrag att hjälpa EU-projektet Matchning Södertörn med kompetensöverföring i genomförande av mentorskapsprojekt. Stödet omfattar ”train the trainer” utbildning och metodstöd till genomförande projekt. För mer info om uppdraget och hur Takeachange arbetar med mentorskap och

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Mentorprogram Tagged with: , , , , ,

Förändringsledning till mediabolag

2014-03-25  Takeachange har fått uppdrag att hjälpa ett medelstort företag inom media med strategisk visionsplanering och ledningsgruppsutveckling. Uppdraget syftar till att hjälpa företaget att skapa en långsiktigt framgångsrik strategi, accentuera förändringsbehov och förtydliga ledningsgruppens ansvar. För mer info om uppdraget

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Ledningsgruppsutveckling, Senaste uppdrag Strategic Visioning Tagged with: , , , , , ,

Flera mentorprogram genomförs

2014-03-06  Takeachange har fått förnyat förtroende och nya uppdrag inom mentorskap. Vi har nu tre långsiktiga kundsamarbeten där vi levererar metodstöd inom mentorprogram. Under 2014 är det redan klart att vi genomför sex stycken mentorprogram, varav två sker med digitala

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Mentorprogram Tagged with: , , , , , ,

Nytt uppdrag – ledarkompetenser

2014-03-06 Takeachange har blivit utvalda att hjälpa en företagsgrupp under stark tillväxt och med förvärvsstrategi, att skapa en grund för ledarskapet och utvecklingen av det. Uppdraget omfattar att definiera kritiska ledarkompetenser, skapa en strategisk plan för att utveckla ledarskapet och

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Ledarbedömning, Senaste uppdrag Ledarutveckling Tagged with: , , , , ,