Monthly Archives: April 2013

Ny samarbetspartner

2013-04-30 Takeachange etablerar samarbete om affärscoaching och mentorskap med Solid Affärscoaching.

Posted in Nyheter Tagged with: ,

Nytt uppdrag

2013-04-30 Takeachange får i uppdrag att genomföra miniutbildning om rekrytering, arbetsmarknaden och anställningsbarhet.

Posted in Nyheter Tagged with: ,

Vad är affärsmässig HR?

Bra ledare ger oss nöjda medarbetare som ger oss nöjda kunder – det är en lätt tanke att tänka för den som arbetar med HR och vill tänka affärsmässigt. Men så i förra veckan, hade jag förmånen att träffa Harald

Posted in Blogg, Ledningsgruppsutveckling, Strategic Visioning Tagged with: , , , ,

Mångfaldsutbildning – nytt uppdrag

2013-04-15 Takeachange har fått i uppdrag att genomföra en utbildning/workshop i mångfald och jämställdhet.

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Ledarutveckling Tagged with: , , , , ,

Talent retention – behåll dina talanger!

Talent retention handlar om organisationens förmåga att behålla sina talanger. Oavsett hur vi definierar begreppet talang vill vi ju att talangerna, förutom att börja hos oss och utvecklas hos oss, även ska stanna hos oss. Centralt i talent retention är

Posted in Blogg, Coaching, Ledarbedömning, Ledarutveckling Tagged with: , , , , , ,