Monthly Archives: February 2013

Agil HR i praktiken

HR-arbetet enligt ett agilt synsätt måste drivas mer lättrörligt, kundnära och anpassningsbart. Det innebär en HR-strategi där processerna måste löpa med kortare intervall för att tillåta snabbare reaktion på inre och yttre förändringar. Att leva agilt, innebär alltså att organisera

Posted in Blogg Tagged with: , , , ,

Nytt uppdrag inom ledarutveckling

2013-02-22 Takeachange har fått förnyat förtroende att genomföra ett andra ledarutvecklingsprogram för internationella trainees i ett börsnoterat retailbolag. Programmet   är moduluppbyggt och skräddarsytt. Det utgår från företagets definierade ledarkompetenser och inkluderar både träning, utbildning, MBTI och coaching.

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Coaching, Senaste uppdrag Ledarutveckling Tagged with: , , , , ,

Agil HR – nästa trend inom HR?

Jag tänkte inleda den här bloggen med att den här veckan ta upp ämnet Agil HR. Allt fler röster har börjat ifrågasätta de trögrörliga, årliga processerna som HR ansvarar för. En alternativ modell, Agil HR, har växt fram, som lånat

Posted in Blogg Tagged with: , ,

Takeachange startar nytt mentorprogram

2013-02-13 Vi har återigen fått förtroendet att driva ett mentorprogram för en av våra kunder. Mentorprogrammet löper under 9 månader och omfattar utbildning i mentorskap för mentorer och adepter, gemensamma träffar, löpande stöd och coaching till mentorparen, uppföljning och utvärdering

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Mentorprogram Tagged with: , , , ,

Takeachange genomför HR-program

2013-02-07 Takeachange har fått i uppdrag att genomföra ett HR-program omfattandes HR:s ledning, HR business partners och medarbetare på HR service center. HR-programmet är helt skräddarsytt och omfattar flera utbildningsmoduler, MBTI, 360 och individuell  coaching. Programmet stöttar HR:s medarbetare i

Posted in Nyheter Tagged with: , , , , ,

Takeachange flyttar in i nya lokaler

2013-02-07 Nu har vi flyttat in i våra nya lokaler på Saltmätargatan 11, Stockholm. Titta gärna förbi om du vill prata HR eller ledarskap eller bara ta en fika!

Posted in Nyheter Tagged with: , , ,