Strategic Visioning

Med en tydlig riktning, en tydlig målbild, blir det enklare att välja strategi för att utveckla företaget/organisationen. En målande vision är dragloket i utvecklings- och förändringsarbetet. Det är visionen som ska locka till utveckling. Genom att sträva mot visionen skapas resultat på vägen.

Visionering är en kreativ process

Att formulera en vision är både en intellektuell och emotionell process, som kräver en kreativ miljö och perspektiv. Vi använder en beprövad metod som hjälper er att dra slutsatser av er historia, hitta framgångsmönster och skapa en vision och strategi för framtiden – en tydlig riktning.

Visioner skapar engagemang

Bra visioner skapar engagemang, eftersom alla tydligare förstår vad det är man är med och jobbar för att bygga. En bra vision berättar något om varför företaget eller organisationen finns. En bra vision slår an en sträng inom människor, den är emotionell snarare än rationell.

Vision som bränsle för utveckling

Med visionen som bas kan utveckling skapas, eftersom det är tydligare vad man strävar efter. Utifrån framtidsläget kan prestation och nyckelbeteenden förstås. Med en klar och tydlig insikt är det lättare att skapa ett vasst utvecklingsprogram som tränar och ökar de beteenden som behövs för att visionen och strategin ska bli verklighet.