Ledarbedömning

Utveckling startar med insikt. Ledarbedömning är ett effektivt verktyg inte bara vid rekrytering och urval utan också för att skapa insikt hos den som ska ta sig an en chefsroll eller befordras. I andra utvecklingsinsatser som ledarutveckling eller ledningsgrupputveckling använder vi ledarbedömning för att alla bättre skall förstå hur de kan skapa resultat. 

Olika tester skapar olika insikter

Tester och feedback utgör en stark grund för att generera insikter kring prestation, kompetenser, utvecklingspotential, motivation och beteenden. Vi erbjuder personlighetstester, test av lösningsbegåvning och test av emotionell och social förmåga. 

En objektiv spegelbild av personen

Viktigast vid en ledarskapsbedömning är att först identifiera de kompetenser och förmågor som verkligen spelar roll för att uppnå målsättningarna. En strukturerad intervju kartlägger sedan hur väl personen kommer att uppfylla de olika krav som kommer att ställas på honom eller henne. På så vis kan beslut grundas på relevans, tillförlitlighet och objektivitet.

Återkoppling och rekommendationer

Både beställaren och den bedömde får detaljerad återkoppling och utvecklingsrekommendationer – alltid tydligt kopplad till de krav som ställs. En utvecklande upplevelse för de som genomgår ledarskapsbedömningen är viktig för oss.

Fråga gärna en kund som fått en återkoppling av oss vad det gav eller en chef som genomgått en ledarbedömning hos oss.