Ledarbedömning för ny kund

2015-01-07 Takeachange har fått en ny kund inom ledarbedömning och kommer att hjälpa organisationen med flera ledarbedömningar.

För mer information, kontakta Agneta Åkerhielm, Partner, Takeachange

Posted in Nyheter, Senaste uppdrag Ledarbedömning